Hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2022 trường TH&THCS Chí Đạo diễn ra cuộc họp phụ huynh đầu năm gồm hai phần:Phần thứ nhất họp chung toàn tườngPhần thứ hai họp riêng từng lớp