Sunday, 04/12/2022 - 03:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chí Đạo

Trường TH&THCS Chí Đạo phối hơph với xã Đoàn Chí Đạo tổ chức lớp học cảm tình Đoàn cho học sinh lớp 9 năm học 2021- 2022

Trường TH&THCS Chí Đạo có 12 học sinh trưởng thành tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đoàn vào thứ 5 ngày 24/3/ 2022

Được tổ chức tại TTHT CĐ xã Chí Đạo.